ท่านต้อง ลงทะเบียน ( ง่ายๆ 2 ขั้นตอน ) จึงจะสามารถสั่งซื้อสินค้าได้
วิธีสั่งซื้อสินค้า
1. ลงทะเบียน เพื่อแจ้งสถานที่ส่งสินค้า
2. เลือกซื้อสินค้าด้วยวิธีค้นหาหลากหลาย
3. ตรวจสอบ หน้ารายการสินค้า
4. ชำระเงินในหน้าสมาชิก
5. ติดต่อ พนักงานขาย กรณีต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม