VITAMIN SHOP , วิตามิ?แล?อาหารเสริมVITAMINSHOP
                 Vitamin & Supplement FOR 0 TO 100 YEARS
 
วิตามินรวม
วิตามินรวม (Multi Vitamin) วิตามินรวม (Multi Vitamin)
 

ข้อเท็จจริ?/strong>
         จากบทความหลากหลายเกี่ยวกับวิตามิ?ชนิดต่าง?ภายในเวบไซต์นี้ที่ได?ให้เหตุผลที่คนเราต้องการ วิตามิ?เกลือแร่ หรืออาหารเสริม ที่ร่างกายมีความจำเป็นต้องได้รับเพิ่มเติ?จะเห็นว่าคนเราไม่มีความจำเป็นต้องได้รับวิตามินเพิ่มเติมหากสามารถรับประทานอาหาร ครบถ้วนและเพียงพ? เพียงแต่ เหตุผลที่วิตามิน อาหารเสริมมีความจำเป็นขึ้นมาอาจจะเนื่องมาจากเหตุผลดังนื้คื?br>                     1.ความเร่งรีบของการใช้ชีวิตประจำวั?ทำให้ผุ้คนไม่สามารถรับประทานอาหารได้ เพียงพ?แล?ครบถ้ว?ตามที่ร่างกายจำเป็นจะต้องใช้
                    2.อุปนิสัยในการรับประทาน เช่น บางค?ทานเนื้อ บางคนไม่ทา?เนื้?บางคนชอบทานผัก บางคนไม่ชอบทานผั?ทำให้บางคนขาดสารอาหารบางชนิด จึงมีความจำเป็นต้องเสริม
                    3.อุปนิสัยการใช้ชีวิ?เช่นบางคนนอนดึ?ทำงานหนั?ดื่มสุรา สูบบุหรี ผู้ที่ออกำลังกายเป็นประจ?br>                     4.อาชีพบางประเภท ซึ่งการทำงานอาจจะทำให้ต้องการวิตามินเสริมอาหารเช่น ผู้ที่ทำงานกลางคืน ผู้ที่คลุกคลีกับผู้ป่ว?คนขับรถเป็นเวลานาน?ผู้ทีอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆ ผู้บริหารที่ใช้สมองทำงานหนัก นักกีฬ?ผู้ที่ชื่นชอบการเดินทางท่องเที่ย?
                    5.ผู้ที่เป็นโรคบางประการก็ต้องการวิตามินเสริมอาหาร เช่น ผู้ที่กระดูกหั?ผู้ที่ศรีษะล้า?แผลไหม?มีกลิ่นปาก ผึ้งต่อย ท้องผู?มีบาดแผล
ด้วยเหตุผลและความจำเป็นหลายประการที่กล่าวอ้างถึง แล?ยังมีอีกหลายอย่างที่ไม่ได้พูดถึงในที่นี้ ผู้คนจึงมีความต้องการวิตามิน หรือ อาหารเสริมเพื่อช่วยเหลือให้ร่างกายได้รับมันอย่างเพียงพ?ไม่ว่าจะเพื่อป้องกัน หรือ รักษ?โรคที่อาจจะเกิดขึ้?ในกรณีที่คุณมีอากา?ที่ชัดเจนแล้?การเสริมวิตามินแบบเฉพาะเจาะจงมีความจำเป็?คุณอาจจะไม่ต้องการวิตามิ?ชนิดอื่น?นอกจากที่ต้องการสำหรับรักษ?สิ่งที่กำลังเป็นอยู่ แต่ในกรณีที่คุณทานวิตามิ?เพื่อเป็นการป้องกั?นั้น การทานวิตามิ?หลาย?ประเภทที่คุณ ไม่สามารถได้รับเพียงพอจากการรับประทานอาหารปกติ ก็ดูเหมือนจำเป็นต่อร่างกายแต่หาก คุณต้องมาแยกรับประทา?วิตามิ?แต่ละประเภ?เกลือแร่ อาหารเสริม แต่ละชนิ?เพี่อให้เพียงพ?คุณคงจะต้องรับประทาน วิตามินเหล่านั้น คราวละ กำมื?ถึงจะพอเพียง ... เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้น “วิตามินรวม” จึงก้าวเข้ามาแก่ปัญหาที่เกิดขึ้น คุณสามารถรับประทานเพีย?1-2 เม็ด ก็ได้รับวิตามินหลายหลายประเภ?ที่รวมอยู่ใน 1-2 เม็ดนั้น ทำให้สะดวกและง่ายขึ้? “วิตามินรวม” วิตามินรวม จึงได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างสูงในปัจจุบัน ในที่นี้จะขอยกตัวอย่าง ส่วนผสมในวิตามินรว?ของสินค้าชนิดหนึ่งเพื่อให้เป็นตัวอย่างคร่าวๆ ว่?ในวิตามินรวมดังกล่าว มีสารอาหารที่เป็นวิตามิน เกลือแร่ หรือ สารอาหารอื่น ?เป็นจำนวนเท่าใ?


ตัวอย่าง ส่วนประกอบสำคัญโดยประมาณของวิตามินรว?เกลือแร่รว?สารสกัดจากพืชรวม ของสินค้ายี่ห้อหนึ่ง
วิตามินรวม 1 เม็ด ประกอบด้วย
วิตามินเ?( จากเบต้า แรโรที?แล?วิตามินเ?อะซีเต?
1,178 IU
วิตามินด?( จากวิตามินดี 3 )
90 IU
วิตามินอ?( จากด?แอลฟ?โทโคฟีรอ?ซัคซิเนต )
6.75 IU
แคลเซียม จา?( แคลเซียม คาร์บอเน?)
165 มก
วิตามินซ?จา?( แอสคอร์บิค แอซิ?, อะเซโรลาเข้มช้?)
27 มก
สารสกัดจากผลทับทิบ
12.5 มก
ไนอะซิ?จา?( ไนอะซินาไมด์ )
9.2 มก
แพนโทเทนิก แอซิ?( จากแคลเซีย?แพนโทธีเนต )
2.7 มก
วิตามินบ?6 ( จากไพรีดอกซิ?ไฮโดรคลอไรด์ )
0.9 มก
วิตามินบ?2 ( จากไรโบฟลาวิ?)
0.76 มก
วิตามินบ?1 ( จากไธอะมิน โมโนไนเตรด )
0.68 มก
โฟลิ?แอซิ?
90 มค?
ไบโอติ?/div>
67.5 มค?
วิตามินบ?12
0.88 มค?
สัดส่วนวิตามินรว?1 เม็ด ประกอบด้วย
แคลเซียม คาร์บอเน?
51.22 %
ผงสกัด อะเซโรลา
4.66 %
แอสคอร์บิค แอซิ?
2.42 %
สารสกัดจากผลทับทิม
1.55 %
ไนอะซินาไมด์
1.14 %
ดี-แอลฟ?โทโคเฟอริล ซัคซิเนต
0.69 %
แคลเซียม แพนโทธีเนต
0.36 %
เบต้?-แคโรที?
0.20 %
ไพริดอกซีน ไฮโดรคลอไรด์
0.13 %
ไรโบฟลาวิน
0.095 %
ไธอะมิ?โมโนไนเตรด
0.092 %
วิตามินเ?อะซีเต?
0.013 %
ไฟลิ?แอซิ?
0.011 %
ไบโอติ?/div>
0.0084 %
วิตามินด?3
0.00028 %
วิตามินบ?12
0.00011 %
เกลือแร่ รว?1 เม็ด ประกอบด้วย
แมกนีเซียม ( จากแมกนีเซีย?ออกไซด?)
132.6 มก
แคลเซียม ( จากแคลเซีย?คาร์บอเน?)
75.6 มก
ซิตรัส ไบโอฟลาโวนอยด์ ดีไฮเดรต
50 มก
อัลฟัลฟาเข้มข้?/div>
35 มก
บร๊อคโคล?ดีไฮเดรต
23.76 มก
สารสกัดจากใบออริกาโน
23 มก
วอเตอร์เคร?/div>
14 มก
ซิงค?( จากซิงค์ อะมิโน แอซิ?คีเล?)
6.75 มก
แมงกานีส ( จากแมงกานี?อะมิโน แอซิ?คีเล?)
1.52 มก
ผงฮอร์สเซอราดิ?/div>
1.25 มก
คอบเปอร์ (จากคอปเปอร?อะมิโน แอซิ?คีเล?)
72 มค?
โมลิบดีนัม (จากโมลิบดีนั?อะมิโน แอซิ?คีเล?)
72 มค?
ไอโอดี?(จากโพแทสเเซียม ไอโอไดด์ )
67.5 มค?
โครเมียม( จากโครเมีย?อะมิโน แอซิ?คีเล?)
58.4 มค?
ซีลีเนีย?( จา?ซีลีเนีย?ยีสต?)
31.5 มค?
สารสกัดจากพื?1 เม็ด ประกอบด้วย
แคลเซียม ( จากแคลเซีย?คาร์บอเน?)
113 มก
ใบคะน้?/div>
37.5 มก
แมกนีเซียม ( จากแมกนีเซีย?ออกไซด?)
25 มก
ผลไวลด?บลูเบอร์รี?
25 มก
สารสกัดจากเปลือกพรุน
25 มก
สารสกัดจากเปลือกและเมล็ดองุ่?/div>
25 มก
หน่อไม้ฝรั่ง
25 มก
สารสกัดจากเปลือกแอปเปิ้ล
25 มก
สารสกัดจากใบโรสแมรี่
24.5 มก
น้ำแครนเบอรี?/div>
21.76 มก
ใบพาร์สลีย?/div>
12.5 มก
สารสกัดจากใบเซ?/div>
11.2 มก
สารสกัดจากใบโหระพา
8 มก
ลูที?เอสเตอร์ ( สารสกัดจากดอกดาวเรือ?)
1.0 มก
ไลโคปี?(สารสกัดจากมะเขือเท?)
0.5 มก


 
Multi Vitamin
ผลิตภัณฑ?วิตามินรวม
- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -
เปรียบเทียบวิตามินตามยี่ห้?/span>
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
 

Blackmores:Blackmores Multivitamins+Minerals( 60 Tablets )


Blackmores:Blackmores Multivitamins+Minerals ( 120 Tablets )


Blackmores:Blackmores Multi B ( 60 Tablets)

 
 
 
 

The Bobcat is replica watches uk about the aforementioned admeasurement as the bobcat, but itrolex replica has added tufts of hair on its aerial and feet. The bobcat lives in the colder climates of the arctic United States and breitling replica in Canada. It has ample anxiety than the bobcat and thicker hair to replica watches superior watches.

assure it from the colder climates.

วิธีชำระเงินในเวบไซต?vitamin.co.th