VITAMIN SHOP , วิตามิน และ อาหารเสริมVITAMINSHOP
                 Vitamin & Supplement FOR 0 TO 100 YEARS
 

อ้างอิงเกี่ยวกับข้อมูลที่ลงในเวบไซต์ Vitamin.co.th
          เนื้อหาส่วนใหญ่ของเวบไซต์ วิตามินนี้ ต้องขอขอบคุณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข ที่ออกหนังสือ เรื่องปริมาณสารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวันสำหรับคนไทย สำรวจเมื่อ พศ.2546 ( DIETARY REFERENCE INTAKE FOR THAIS 2003 ) ตามภาพสแกนหน้าปกสีม่วงด้านล่าง อีกหนึ่งเล่มคือ ตารางแสดงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทย ที่มีการตรวจสอบอาหาร ทั้งพืช ผัก เนื้อสัตว์ ตรวจแคลลอรี่ ไขมัน ไว้ครบถ้วนให้ เรานำมาใช้เป็นประโยชน์ ย่อยให้สามารถเข้าถึงแก่บุคคลทั่วไปได้โดยง่าย ตามวัตถุประสงค์ของกระทรวงสาธารณสุข จากการศึกษาพบว่า แต่ละประเทศจะมี การประกาศค่า DRI ( DIETARY REFERENCE INTAKE FOR THAIS 2003 )ในลักษณะนี้ ว่าพลเมืองของประเทศของตนซึ่งมีภูมิประเทศ สภาพอากาศแบบนั้นจะต้องการอาหารชนิดใด สำหรับค่า DRI ของประเทศไทย ทางเวบไซต์ ได้มีการระบุไว้แล้วภายในเวบไซต์ สามารถค้นหาอ่านศึกษากันได้ ซึ่งก็กำลังพัฒนาโปรแกรมที่สามารถให้ท่านเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น เพียงแค่ กรอกอายุ ลงไป ก็จะได้ข้อมูลเรื่องสารอาหารที่จำเป็นออกมาครบถ้วน ง่ายต่อการนำข้อมูลไปใช้ต่อ หากท่านใดอยากทราบค่าดังกล่าวของประเทศ สหรัฐอเมริการ ก็มีอ้างอิงค่านี้ไว้เช่นกัน ตามลิงค์นี้ส่วนเนื้อหาส่วนอื่น ๆ ที่นำมาลง ก็จะพยายามอ้างอิงที่ไปที่มาให้ครบถ้วน เพื่อผู้ใช้ประโยชน์ จะสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใด ๆ ได้ก่อนนำไปใช้ประโยชน์ อนึ่งคำแนะนำเกี่ยวกับการทานวิตามินหรืออาหารเสริม ที่ปรากฏในเวบไซต์นี้ เป็นเพียงความเห็น หรือ คำแนะนำที่มาจากหนังสือที่เรานำมาอ้างอิงหากผู้ใช้ต้องการรับประทานวิตามิน หรืออาหารเสริม ก็ควรได้รับคำแนะนำจากนักโภชนาการของท่าน เภสัชกร หรือแพทย์ ที่ดูแลอาการของท่าน ก่อนที่จะรับประทานวิตามินหรืออาหารเสริมใดๆ เพื่อปรับให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายและอาการของแต่ละคน ทั้งนี้ ความรู้ทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในเวบไซต์นี้ มาจากหนังสือ เล่มใดๆ เล่มหนึ่ง หากผู้อ่านไม่พบว่าที่มา ๆ จากแหล่งใด ก็ขอให้สอบถามมายังทีมงาน เพื่อจะได้ แจ้งให้ทราบตามช่องทางการสื่อสารที่เวบไซต์มีให้นะครับ
 
   

 


 

วิธีชำระเงินในเวบไซต์ vitamin.co.th