VITAMIN SHOP , วิตามิน และ อาหารเสริมVITAMINSHOP
                 Vitamin & Supplement FOR 0 TO 100 YEARS
 
ความรู้เรื่องวิตามิน

: ปริมาณที่แนะนำให้บริโภค เบต้าแคโรทีน

 

ปริมาณที่แนะนำให้บริโภค เบต้าแคโรทีน

          ปัจจุบันฐานข้อมูลแคโรทีนอยด์ในอาหารไทยยังมีไม่ครอบคลุมอาหารทุกชนิด และปริมาณเบต้าแคโรทีนอยด์ในน้ำนมแม่ไทยก็ยังไม่มีผู้ใดศึกษาทำให้การหาปริมาณแคโรทีนอยด์อ้างอิงที่ควรได้รับประจำวันสำหรับคนไทยทำได้ยาก แม้แต่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีการศึกษาอย่างละเอียดก็พอจะประมาณว่า ผู้ชายบริโภคแคโรทีนอยด์ประมาณวันละ 6 มิลลิกรัม โดยเป็นเบต้าแคโรทีน 2.9 มิลลิกรัมลูทีน 2.2 มิลลิกรัม และไลโคพีน 2.3 มิลลิกรัม ผู้หญิงบริโภค เบต้าแคโรทีน 2.5 มิลลิกรัม ลูทีน 1.9มิลลิกรัม และไลโคพีน 2.1 มิลลิกรัม ในน้ำนมแม่หลังคลอด 1 เดือน มีเบต้าแคโรทีน 1-21 ไมโครกรัมต่อ 100 มิลลิลิตร ถ้าน้ำนมแม่มีปริมาณวันละ 780 มิลลิลิตร จัคำนวณเปนเบตาแคโรทนไดวนละ 8-163 ไมโครกรัม


หมวดความรู้:vitamina
 
รวม 333  บทความ : ลง 10/1/2555 11:16:01: แก้ไข : 3/23/2019 2:11:28 PMแก้ไขบทความแก้ไข