VITAMIN SHOP , วิตามิน และ อาหารเสริมVITAMINSHOP
                 Vitamin & Supplement FOR 0 TO 100 YEARS
 
ความรู้เรื่องวิตามิน

: แหล่งอาหารของเบต้าแคโรทีน

 

แหล่งอาหารของเบต้าแคโรทีน

          อาหารประเภทผักและผลไม้ที่มีเเคโรทีนอยด์สูงได้แก่ ผักที่มีสีเขียวเข้ม และผลไม้ที่มีสีเหลืองส้มเช่น ผักตำลึง ผักกวางตุ้ง ผักบุ้ง แลข ฟักทอง มะม่วงสุก มะละกอสุก มะเขือเทศ เป็นต้น การที่จะได้รับแคโรทีนอยด์จากอาหารนั้นมีความแตกต่างกันตามชนิดของอาหาร นอกจากนี้มีปัจจัยหลายอย่างที่จำเป็นในการดูดซึม ได้แก่การย่อยอาหาร การเกิด micelles ในทางเดินอาหาร การจับเบต้าแคโรทีนอยด์โดยเซลล์เยื่อบลำไส้ การขนส่งแคโรทีนอยดปทางท่อน้ำเหลือง ถ้าคิดในด้านการเปลี่ยนเบต้าแคโรทีนเป็นวิตามินเอ ผู้เชี่ยวชาญของ FAO/WHO (ค.ศ. 1967) แนะนำให้ใซ้ หน่วยวิตามินเอเทียบเท่า (RetinoIEquivalent , w) คือ 1 ไมโครกรัมเรตินอลเทียบเท่ามีค่าเท่ากับกับเบต้าแคโรทีน 6ไมโครกรัมหรือแคโรทีนอยด์ตัวอื่น 12 ไมโครกรัม แต่การรักษาต่อมาในหลายประเทศที่พยายามให้อาหารที่มีแคโรทีนอยด์เป็นองค์ประกอบเพื่อแก้ปัญหาการขาดวิตามินเอไม่ ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร จึงได้มีการศึกษาการเปลี่ยนเบต้าแคโรทีนไปเป็นวิตามินเออย่างละเอียด และรายงานว่าปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือลักษณะของอาหาร ” พบว่าผักใบเขียว และแครอท 26 ไมโครกรัม หรือผลไม้ 12 ไมโครกรัม จะเทียบเท่ากับวิตามินเอ 1 ไมโครกรัม เนื่องจากแอลฟ่า และเบต้าแคโรทีนในผักส่วนใหญ่เช่น แครอท ส่วนใหญ่จะเป็นผลึก และแคโรทีนอยด์ที่พบในผักใบเขียวจะอยู่ในคลอโรพลาส ดังนั้นจึงเป็นการยากที่สารอาหารเหล่านี้จะละลายออกมาระหว่างการย่อยอาหาร

          การศึกษาในระยะหลังเป็นพื้นฐานให้คณะกรรมการอาหารและโภชนาการของประเทศสหรัฐอเมริกา เสนอแนะให้ใช้คำ "ทำหน้าที่เทียบเท่าวิตามินเอ” หรือ RetinoI Activity Equivalens (EA) ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแคโรทีนอยด์จากพืซ โดย I REA มีค่าเท่ากับ เบต้าแคโรทีน 12 ไมโครกรัม หรือ แคโรทีนอยด์ตัวอื่นเปลี่ยนเป็นวิตามินเอได้ 24 ไมโครกรัมการบริโภคไขมันพร้อมกับแคโรทีนอยด์จะช่วยเพิ่มการดูดซึมแคโรทีนอยดด้ร้อยละ 5-25 การประกอบอาหาร เช่น ต้ม นึ่ง ผัด โดยใช้ความร้อนสูงเป็นเวลานานจะลดปริมาณเบต้าเบต้าแคโรทีนแต่ไลโคพีนจากการดื่มน้ำมะเขือเทศที่ได้รับความร้อน 100 เซลเซียส 1 ชั่วโมง กลับทำให้มีปริมาณไลโคพีนในเลือดสูงกว่าดื่มน้ำมะเขือเทศที่ไม่ได้ผ่านความร้อนปริมาณสูงสุดของเบต้าแคโรทีนที่รับได้ในแต่ละวันยังไม่มีการกำหนดปริมาณสูงสุดของเบต้าแคโรทีนที่รับได้ในแต่ละวัน ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายเนื่องจากยังไม่มีข้อมูลเพียงพอ


หมวดความรู้:vitamina
 
รวม 333  บทความ : ลง 10/1/2555 11:18:18: แก้ไข : 3/20/2019 8:31:32 PMแก้ไขบทความแก้ไข