VITAMIN SHOP , วิตามิน และ อาหารเสริมVITAMINSHOP
                 Vitamin & Supplement FOR 0 TO 100 YEARS
 
ความรู้เรื่องวิตามิน

: ภาวะผิดปกติ/ภาวเป็นโรค ของโปรตีน

 

ภาวะผิดปกติ/ภาวเป็นโรค

ภาวะขาดโปรตีน

          ภาวะการขาดโปรตีนมักพบร่วมกับการขาดพลังงานมาก การขาดพลังงานมากนี้มักพบมากในเด็กเล็ก ซึ่งผู้ป่วยจะผอมแห้ง กล้ามเนื้อลีบ ซึ่งเรียกโรคนี้ว่า marasmus หากปล่อยทิ้งไว้จะมีผลต่อการพัฒนาการของสมอง สาเหตุสำคัญของการขาดโปรตีน คือได้รับอาหารทีมีโปรตีนไม่เพียงพอเพราะ ความยากจนขาดความรู้หรือการมีพยาธิที่พบมากในทารกอาจเกิดจากแม่ขาดอาหารไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่ให้อาหารเสริมทารกตามวัยเร็วเกินไป หรือให้อาหารที่มีคุณค่าน้อยโดยรู้เท่าไม่ถึงการเช่น การใช้นมข้นหวาน หรือน้ำข้าวเลี้ยงทารกในรายที่ขาดโปรตีนอย่างเดียวอย่างรุนแรงมีชื่อเรียกว่า kWMShiokor โรคนี้มักพบการขาดสารอาหารอื่นร่วมด้วย มีอาการซีด เติบโตซ้า ภูมิต้านทานต่ำ เจ็บป่วยบ่อย บวม ผมแห้งเปราะ นอกจากนี้การสูญบเสยโปรตีนที่อาจทำให้เกิดการขาดโปรตีนได้ คือภาวะที่มีการญเอยโปรตีนเฉียบพลัน เช่น การผ่าตัด กระดูกหัก ไฟลวก หรือผู้ปวยทีนอนอยู่บนเตียงนาน R โดยเฉพาะผู้สูงอายุ การให้โปรตีบเสริมในระยะพักฟื้นจะเป็นการช่วยให้หายป่วยเร็วขึ้น

ภาวะการได้รับโปรตีนเกิน

          หากทารกได้รับโปรตีนเกินความต้องการของร่างกาย จะพบปริมาณยูเรียในเลือดสูง มีภาวะเลือดเป็นกรดมากขึ้น ดังนั้น ทารกไม่ควรได้รับโปรตีนเกิน 3 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมเนื่องจากไม่มีการสะสมของกรดอะมิโนในร่างกาย เมื่อได้รับกรดอะมิโนปริมาณสูงรางกายจะเผาผลาญให้เป็นพลังงานหมด หรือเปลี่ยนเป็นคาร์โบไฮเดรตและไขมัน ตอบและไตจึงทำงานหนักเพื่อกำจัดสารยูเรีย และยังทำให้มีการขับแคลเซียมออกทางปัสสาวะเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามไม่มีข้อมูลที่1 ( 7 )ชัดเจนสำหรับปริมาณโปรตีนหรือกรดอะมิโนที่จะมผลดงกลาว


หมวดความรู้:protein
 
รวม 333  บทความ : ลง 13/1/2555 20:37:57: แก้ไข : 8/11/2020 12:47:34 AMแก้ไขบทความแก้ไข