VITAMIN SHOP , วิตามิน และ อาหารเสริมVITAMINSHOP
                 Vitamin & Supplement FOR 0 TO 100 YEARS
 
ความรู้เรื่องวิตามิน

: ปริมาณสูงสุดของโปรตีนที่รับได้ในแต่ละวัน ตารางที่ 3.2.3

 

ปริมาณสูงสุดของโปรตีนที่รับได้ในแต่ละวัน

          ยังไม่มีการกำหนตค่าสูงสุดของโปรตีนที่รับได้ในแต่ละวัน โดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายเนื่องจากข้อมูลยังไม่เพียงพอที่จะกำหนดว่าปริมาณโปรตีนหรือกรดอะมิโนจำนวนเท่าใดที่จะเป็นอันตรายอย่างไรก็ดีมีข้อมูลที่แสดงว่ากรดอะมิโนจะไม่ถูกสะสมในร่างกาย เมื่อได้รับกรดอะมิโนปริมาณสูงร่างกายจะเผาผลาญให้เป็นพลังงานหมด หรือเปลี่ยนเป็นคาร์โบไฮเดรตและไขมัน ตับและไตจึงทำงานหนักเพื่อกำจัดสารยูเรีย และยังทำให้การขับแคลเซียมออกทางปัสสาวะเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตาม มีการเตือนว่า ไม่ควรบริโภคโปรตีนปริมาณที่แนะนำมากกว่าร้อย 30 ของพลังงานทั้งหมดที่ได้รับโดยเฉพาะที่ได้รับจากการเสริมในลักษณะยาเม็ด


หมวดความรู้:protein
 
รวม 333  บทความ : ลง 13/1/2555 20:43:31: แก้ไข : 8/11/2020 12:47:40 AMแก้ไขบทความแก้ไข