VITAMIN SHOP , วิตามิน และ อาหารเสริมVITAMINSHOP
                 Vitamin & Supplement FOR 0 TO 100 YEARS
 
ความรู้เรื่องวิตามิน

: ภาวะผิดปกติ/ภาวะเป็นโรค ของสังกะสี

 

ภาวะผิดปกติ/ภาวะเป็นโรค

ภาวะการขาดธาตุสังกะสี

          ธาตุสังกะสีมีบทบาทสำคัญต่อการทำงานของหลายระบบในร่างกาย เช่นการเจริญเติบโตภูมิคุ้มกันโรค ระบบสืบพันธ์ และพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทและพฤติกรรม เป็นต้น กลุ่มอาการของภาวะการขาดธาตุสังกะสี มีการบันทึกไว้ โดยศึกษาจากโรคทางพันธุกรรมของความผิดปกติในการดูดซึมธาตสังกะสี คือ acrodematitis enteropathicaโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการผิวหนังบวมแดง อักเสบท้องร่วง เบื่ออาหาร น้ำหนักลด ร่างกายแคระแกร็น ติดเชื้อได้ง่ายและมีพฤติกรรมผิดปกติทารกที่มีน้ำหนักแรกคลอดต่ำ (น้อยกว่า 2500 กรัม) มีความเสี่ยงต่อการขาดธาตุสังกะสี เมื่อให้ธาตุสังกะสีเสริม พบว่าน้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด สำหรับทารกและเด็กเล็กที่มีภาวะขาดสารอาหารอย่างรุนแรง เมื่อให้เสริมธาตุสังกะสีเป็นประจำทุกวัน เป็นเวลา 2-3 สัปดาห์ ทำให้มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นได้ จากการรวบรวมผลการศึกษาทั่วโลกที่มีการเสริมธาตุสังกะสีในรูปของยาเม็ดให้กับทารก เด็กก่อนวัยเรียน และเด็กวัยเรียน พบว่า การเจริญเติบโตทั้งน้ำหนักและส่วนสูงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญบทางสกิติ โดยเฉพาะเด็กที่มีน้ำหนักหรือส่วนสูงเริ่มต้นอยู่ในเกณฑ์ต่ำสำหรับวัยรุ่นนั้นมีการศึกษาในช่วงต้นของทศวรรษ 1960 (พ.ศ.2503) ที่รายงานโรคขาดธาตุสังกะสีในเด็กวัยรุ่นชาวอียิปต์ และอิหร่านที่ไม่ผ่านการเกณฑ์ทหาร เนื่องจากร่างกายเตี้ยแคระ การเจริญพันธุ์ทางเพศช้า และมีภาวะโลหิตจางร่วมด้วยการเสริมยาเม็ดธาตุสังกะสีให้วัยรุ่นเหล่านั้น ส่งผลให้ความสูงเพิ่มขึ้น และมีพัฒนาการของร่างกายเข้าสู่วัย หนุ่มสาวการศึกษาภาวะการขาดธาตุสังกะสีในหญิงตั้งครรภ์ พบปัญหาการคลอดก่อนกำหนด ความดันโลหิตสูง ทารกในครรภ์เติบโตช้า น้ำหนักแรกคลอดต่ำและทารกเจ็บป่วยบ่อย ส่วนการเสริมธาตุสังกะสีให้หญิงตั้งครรภ์ ยังสรุปผลไม่ได้ซัดเจน จนกว่าจะมีการศึกษาเพิ่มเติมในกลุ่มประชากรของประเทศกำลังพัฒนาที่มีภาวะธาตสังกะสีตำจากการใช้ตัวชี้วัดที่เพื่อถือได้


หมวดความรู้:Zinc
 
รวม 333  บทความ : ลง 13/1/2555 20:50:19: แก้ไข : 8/11/2020 1:11:08 PMแก้ไขบทความแก้ไข