VITAMIN SHOP , วิตามิน และ อาหารเสริมVITAMINSHOP
                 Vitamin & Supplement FOR 0 TO 100 YEARS
 
ความรู้เรื่องวิตามิน

: วิตามินซี กับ โรคหวัด

 

โรคหวัด

สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือ การใช้วิตามินซีในการป้องกันโรคหวัด แต่จากการศึกษาไม่พบว่าการได้รับวิตามินซีในปริมาณสูง ๆ จะมีผลต่อการลดอุบัติการณ์การเกิดโรคหวัด แต่มีประโยชน์ในด้านการลดความรุนแรงของโรคและลดระยะเวลาการเป็นโรคหวัดให้สั้นลงในประชากรบางกลุ่ม มีงานวิจัยหลายเรื่องที่แสดงว่า การได้รับวิตามินซีจะช่วยลดความรุนแรงของอาการหวัดได้เนื่องจากวิตามินซีมีผลคล้ายสารต้านอาการแพ้ถ้ารับประทานในขนาดที่สูง


หมวดความรู้:vitaminc
 
รวม 333  บทความ : ลง 8/1/2555 10:28:59: แก้ไข : 3/23/2019 12:21:47 AMแก้ไขบทความแก้ไข