VITAMIN SHOP , วิตามิน และ อาหารเสริมVITAMINSHOP
                 Vitamin & Supplement FOR 0 TO 100 YEARS
 
ความรู้เรื่องวิตามิน

: แหล่งอาหารของวิตามินอี

แหล่งอาหารของวิตามินอี

แหล่งอาหารที่ให้พวตามินอีที่ดีที่สุดคือน้ำมันพืชที่มีอยู่ทั่วไป เซ่น น้ำมันข้าวโพด น้ำมันถั่วเหลืองและน้ำมันดอกคำฝอย และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากน้ำมันพืซ น้ำมันจากจมูกข้าวสาลีจะให้พวตามินอีสูงสุดปริมาณมากกว่าครึ่งหนึ่งของวิตามินอีที่ได้จากน้ำมันจมูกข้าวสาลี ดอกทานตะวัน เมล็ดฝ้าย ดอกคำฝอยคาโนล่า และมะกอกอยู่ในรูปของแอลฟา-โทโคเฟอรอล นอกจากนั้นจมูกข้าวสาลี และนัทต่าง ๆ ก็มีปริมาณวิตามินอีสูงเช่นเดียวกัน เนื้อสัตว์ต่าง ๆไขมันจากสัตว์ ผัก แลบัผลไม้มีปริมาณวิตามินอีน้อย ยกเว้นผักใบเขียวที่มีวิตามินอีบ้าง ดังแสดงไว้ในตารางที่ 5.2.2

ตารางที่ 5.2.2 ปริมาณวิตามินอีในอาหารบางชนิด

อาหาร วิตามินอี
มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม อาหาร
วิตามินอี
มิลลิกรัมต่อส่วนบริโภค
น้ำจมูกข้าวสาลี 192 26 / 1 ช้อนโต๊ะ
น้ำมันดอกทานตะวัน 51 7 / 1 ช้อนโต๊ะ
น้ำมันถั่วลิสง 13 2 / 1 ช้อนโต๊ะ
มาการีน , เหลว 12 -
มาการีน , แข็ง 10 0.5 / 1 ช้อนชา
เนยแข็ง 2 0.2 / 1 ช้อนชา
จมูกข้าวสาลี หรือ วีทเจิร์ม 18 20 / 1 ช้อนชา
ข้าวโอ๊ต ซีเรียล 0.1 -
ข้าวซ้อมมือ ,สุก 0.7 1.4 / 1 ถ้วยตวง
ขนมปัง โฮลวีท 0.9 0.3 / 1 แผ่น
ขนมปังขาว 0.4 0.1 / 1 แผ่น
เมล็ดดอกทานตะวัน 50 14 / 30 กรัม
เมล็ดอัลมอล 26 7 / 30 กรัม
ถั่วลิสงคั่ว 7 2 / 30 กรัม
กุ้ง  0.5 0.1 / 4 ตัว
ไข่  1 0.5 / 1 ฟอง
น้ำนม 0.1 0.2 / 1 ถ้วย
แอปเปิ้ล 0.3 0.4 / 1 ผลกลาง
กล้วยหอม 0.3 0.3 / 1 ผลกลาง
ผักโขม,สด 1 2 / 1 ถ้วยตวง
แอสพารากัส ,สด 0.4 0.3 / 1 / 2 ถ้วยตรง
ถั่ว (pea) สด 0.4 0.3 / 1 ถ้วยตวง

ปริมาณของวิตามินอีในอาหารแตกต่างกันขึ้นอยู่กับขั้นตอนการผลึตอาหาร เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนของการเก็บอาหาร การแปรรูปอาหาร รวมถึงการเตรียมอาหารในระหว่างขบวนการแปรรูปอาหาร ความร้อนแสงแดด และการสัมผัสกับอากาศเป็นเวลานานจะลดปริมาณวิตามินอีในอาหาร ขบวนการแปรรูปน้ำมันพืชจะลดปริมาณของวิตามินอีลงด้วย


หมวดความรู้:vitamine
 
รวม 333  บทความ : ลง 8/1/2555 14:36:28: แก้ไข : 3/22/2019 10:46:15 PMแก้ไขบทความแก้ไข