VITAMIN SHOP , วิตามิน และ อาหารเสริมVITAMINSHOP
                 Vitamin & Supplement FOR 0 TO 100 YEARS
 
ความรู้เรื่องวิตามิน

: สาระสำคัญวิตามินบี 2 riboflavin

วิตามินบี 2 riboflavin

สาระ สำคัญ

ไรโบฟลาวินหรือวิตามินบี 2 เป็นวิตามินที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งในกลุ่มวิตามินบีรวม วิตามินบี 2 เป็นส่วนหนึ่งของโคเอนไซม์ FMN (flavin mononucleotide) และ FAD (flavin adenine dinucleotide)ซึ่งมีความสำคัญในขบวนการเผาผลาญสารอาหารคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน นอกจากนั้นวิตามินนี้ยังเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนวิตามินบี 6 หรือ pyridoxine และกรดโฟลิก (folic acid) ให้อยู่ในรูปของโคเอนไซม์ดังนั้นการขาดไรโบฟลาวินจึงจะเกียวข้องกับโรคขาดโปรตนและพลงงาน และการขาดวิตามินบีอื่น ๆในปัจจบันพบว่าวิตามินบี 2 ช่วยในการป้องกันโรคไมเกรน การศึกษาทางระบาดวิทยาพบว่าการเสรึมวิตามินบี 2 จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งหลอดอาหาร นอกจากนี้ยังพบว่าวิตามินบี 2 มีส่วนช่วยขจัดอนุมูลอิสระ ปริมาณวิตามินบี 2 ที่ควรได้รับประจำวันในกลุ่มทารก 0-5 เดือน เท่ากับ 0.3 มิลลิกรัมต่อวัน ทารกอายุ 6-11 เดือน เท่ากับ 0.4 มิลลิกรัมต่อวัน เด็กอายุ 1-3, 4-8 ปี เท่ากับ 0.5 และ 0.6มิลลิกรัมต่อวันตามลำดับ วัยรุ่นซายและหญิงอายุ 9-12 ปี เท่ากับ 0.9 มิลลิกรัมต่อวัน วัยรุ่น 13-18 ปีชายและหญิง เท่ากับ 1.3 และ 1.1 มิลลิกรัมตามลำดับ ผู้ใหญ่ชายอายุ 19 ปีขึ้นไป และผู้ใหญ่หญิงอายุ19 ปีขึ้นไปเท่ากับ 1.3 และ 1.1 มิลลิกรัมต่อวันตามลำดับ หญิงตั้งครรภ์ต้องการวิตามินบี 2 เพิ่มขึ้น 0.3มิลลิกรัมต่อวัน หญิงให้นมบุตรต้องการวิตามินบี 2 เพิ่มขึ้น 0.5 มิลลิกรัมต่อวัน

 

ข้อมูล ทั่ว ไป

ไรโบฟลาวินเป็นสารอาหารที่จัดอยู่ในกลุ่มของวิตามินละลายในน้า มีสเหลืองส้ม มีความคงตัวที่อุณหภูมิห้อง แต่ถูกทำลายง่ายโดยแสง เมื่อร่างกายได้รับไรโบฟลาวินจากอาหาร จะถูกเปลี่ยนให้อยูในรูปของ FMN หรือ FAD ซึ่งเป็นโคเอนไซม์และทำหน้าที่เป็น hydrogen receptor ซึ่งเป็นกญแจสำคัญในขบวนการออกซิเดซัน-รีดักชัน (oxidation-reduction) ในร่างกาย

 

บทบาท หน้าที่

ไรโบฟลาวินทำหน้าที่เป็นโคเอนไซม์ (coenzyme)ของเอนไซม์หลายชนิดโดยอยู่ในรูปของFMNและ FAD สำหรับ FW จะเกี่ยวข้องกับเมตาบอลิสมของกรดไขมัน (fatty acids) และวิตามินบี 6FAD เกี่ยวข้องกับการสร้างพลังงานและสังเคราะหนอาซิน (niacin) จากกรดอะมิโนทรึปโตเฟน(tryptophan) ช่วยในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน ทำให้ร่างกายเจริญเติบโตและพัฒนาอย่างเหมาะสม ช่วยส่งเสริมระบบประสาท ผิวหนัง และตา ช่วยป้องกันเซลล์ถูกทำลาย

 


หมวดความรู้:vitaminb
 
รวม 333  บทความ : ลง 10/1/2555 8:56:29: แก้ไข : 3/20/2019 8:28:50 PMแก้ไขบทความแก้ไข