VITAMIN SHOP , วิตามิน และ อาหารเสริมVITAMINSHOP
                 Vitamin & Supplement FOR 0 TO 100 YEARS
 
ความรู้เรื่องวิตามิน

: ภาวะผิดปกติ/ภาวะเป็นโรค กรณีขาดวิตามินบี 2

 

ภาวะผิดปกติ/ภาวะเป็นโรค

ไรโบฟลาวินในอาหารจะจับอยู่กับโปรตีน เมื่อกินเข้าไปจะถูกย่อยเป็นไรโบฟลาวินอิสระและถูกดูดซึมได้ดีที่สำไส้เล็กส่วนต้น น้าดีจะช่วยให้การดูดซึมวิตามินนี้ดีขึ้น ในอาหารไรโบฟลาวินส่วนใหญ่จะอยู่ในรูป FMN และ FAD เมื่อถูกย่อยและดูดซึมเข้าไปแล้ว จะมีการขนส่งไปในพลาสมาในรูปของไรโบฟลาวินเสรีและFMNซึ่งจะจับอยู่กับอัลบูมิน (albumin) เป็นส่วนใหญู่ ส่วนน้อยจะจับกับโกลบูลิน(globulin) และไฟบริโนเจน (fibrinogen)ไรโบฟลาวินเสรีที่เข้าสู่เซลล์ของเนื้อเยื่อแล้ว จะเปลี่ยนเป็น FMN ประมาณร้อยละ 60-95 และส่วนที่เหลือจะเปลี่ยนเป็น FAD ทั้ง FMN และ FAD จะจับกับ กavoprotein และส่วนใหญ่จะอยู่ที่ตับไตและหัวใจ ส่วนไรโบฟลาวินเสรี จะพบได้ที่บริเวณเรตินาของตา ปัสสาวะและน้ำนม ในผู้ใหญ่ปกติจะมีไรโบฟลาวินสำรองเก็บไว้พอให้ได้ภายใน 2-6 สัปดาห์การขาดไรโบฟลาวินเป็นปัญหาทางโภชนาการในหลายประเทศเช่น จีน อินมดีย อัฟริกา และสำหรับประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาพบการขาดวิตามินบี 2 เฉพาะผู้ป่วยในโรงพยาบาล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยวัณโรค พิษสุราเรื้อรัง ในประเทศไทยพบการขาดวิตามินบี 2 ทางฯชีวเคมีได้บ่อยในประชากรในซนบท เซ่น ร้อยละ 49 ในเด็กวัยก่อนเรียน (พ.ศ. 2513) และร้อยละ 20-26 ในเด็กวัยเรียน(พ.ศ. 2519)สำหรับปี พ.ศ. 2528-2529 พบว่าการขาดวิตามินบี 2 ลดลงเหลือร้อยละ 16 ในเด็กวัยเรียนในชนบท ร้อยละ 2ในทารกในกรุงเทพมหานคร ฉะนั้นการขาดวิตามินบี 2 จึงยังเป็นปัญหาของเด็กในชนบทได้มีการศึกษาและพบภาวะการขาดวิตามินบี 2 ในกลุ่มต่าง ๆ ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เช่นหญิงวัยเจริญพันธุ์หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตรและทารก คนงานที่ใช้แรงงานหนัก ผู้สูงอาย กลุ่มมังสวิรัติ กลุ่มที่ดื่มสุรากลุ่มที่ติดยาเสพติด (เฮโรอีน) สาเหตุการขาดวิตามินบี 2 เนื่องมาจากการได้รับวิตามินบี 2 จากอาหารน้อย อาการแสดงของการขาดไรโบฟลาวิน (aribonavinosis) ในคนอาจพบอาการเจ็บคอ อักเสบที่ริมฝีปาก และลิ้น ลิ้นบวมแดง ที่มุมปากมีรอยแผลแตกเป็นร่องมีสะเก็ดคลุม เรียกว่า“ ปากนกกระจอก(angular stomatitis) มีผิวหนังอักเสบเห็นเป็นคราบไขมันติดอยู่ (sebowheic dematitis) และพบอาการโลหิตจางชนิด nomocytic anaemiaอาการขาดไรโบฟลาวินมักเกิดร่วมไปกับการขาดสารอาหารอื่นๆนอกจากนั้นการขาดไรโบฟลาวินอย่างรุนแรง จะทำให้การทำงานของวิตามินบี 6 ฬึ่งอยู่ในกระบวนการสังเคราะหนอาซินจากกรดอะมิโนทริปโตเฟนลดลงด้วย มีรายงานว่าสาเหตุของการขาดไรโบฟลาวิน เนื่องจากการขาดอาหาร แล้วยังอาจเกิดจากโรคบางชนิด ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อเซ่น ต่อมไทรอยด์ ต่อมหมวกไต ยาบางชนิดในกลุ่มยากล่อมปรัมสาท เซ่น chlorpromฉzine imiprฉmine amitriptyline ยาเคมีบำบัด เช่นdoxorubicin methothesate และยารักษามาเลเรีย เชน quinacrine เป็นต้นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ จะไปรบกวนการย่อยและการดูดซึมของสำไล้ นับเป็นอีกสาเหตหนึ่งของการขาดไรโบฟลาวิน

การประเมินภาวะวิตามินบี 2

การประเมินภาวะวิตามินบี 2 ทำได้หลายวิธี ส่วนใหญ่วัดการทำงานของเอนไซม์ glutathionereductase ในเม็ดเลือดแดง ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่มี FAD เป็นโคเอนไซม์ แล้วทำการเปรียบเทียบการทำงานของเอนไซม์ปกติ และหลังจากกระตุ้นด้วย FAD แล้วนำไปคำนวณหาค่า ethrocyte glutathionereductase ฉctivation coefficient (EGRAC) ดังนี้

EGRAC = lutathione reductase QCtivit with FAD/original glutathione reductasc activity (without FAD)

การแปลผลของ EGRAC มี 3 ระดับ ดังนี้

หมายเหตุ การประเมินภาวะวิตามินบี 2 โดยวิธีนี้จะใช้ไม่ได้ผลในกรณีที่มีความบกพร่องของเอนไซม์ glucose-B-phosphate dehydrogenase หรือมีความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ

EGRAC 1-1.3 หมายถีง ค่าปกติ

EGRAC > 1.3-1.5 หมายถึง มการขาดวิตามินบี 2 ทางชีวเคมี

EGRAC > 1.5 หมายถึง มีการขาดวิตามินบี 2 ทางชีวเคมีอย่างรุนแรง

 


หมวดความรู้:vitaminb
 
รวม 333  บทความ : ลง 10/1/2555 9:02:44: แก้ไข : 2/20/2019 9:33:09 PMแก้ไขบทความแก้ไข