VITAMIN SHOP , วิตามิน และ อาหารเสริมVITAMINSHOP
                 Vitamin & Supplement FOR 0 TO 100 YEARS
 
ความรู้เรื่องวิตามิน

: ภาวะผิดปกติ/ภาวะเป็นโรค กรณีขาดวิตามินบี 5 หรือ บี 3

ภาวะผิดปกติ/ภาวะเป็นโรค

การประเมินภาวะโภซนาการของกรดแพนโทเธนิกโดยการวัดค่ากรดแพนโทเธนิกในปัสสาวะและเลือด ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการได้รับวิตามินนี้จากอาหาร การกินอาหารแบบอเมริกันพบว่า การขับถ่ายกรดแพนโทเธนิกในปัสสาวะมีประมาณ 2.6 มิลลิกรัมต่อวัน และในเลือดจะมีค่าปกติอยู่ระหว่าง 1.6ถึง 2.7 ไมโครโมลต่อลิตร ถ้าน้อยกว่า 1 ไมโครโมลต่อลิตร แสดงว่าได้รับกรดแพนโทเธนิกจากอาหารไม่เพียงพอ เนื่องจากพบวิตามินนี้ทั่วไปทั้งจากสัตว์และพืช การขาดกรดแพนโทเธนิกในคนจึงเกิดได้ยากยกเว้นในภาวะที่มีการขาดอาหารอย่างรนแรง ซึ่งอาการขาดของวิตามินชนิดอื่น ๆ จะแสดงก่อน เช่น เคยมีประวัติของนักโทษในสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ขาดอาหารอย่างรุนแรง มีอาการชา (numbness) และรู้สึกเหมือนถูกไฟลวกที่เท้า (bumingfeet syndrome) เมื่อให้กินกรดแพนโทเธนิกอาการจะหายไป หรืออาการขาดกรดแพนโทเธนิกอาจเกิดได้เมื่อให้สารที่ต่อต้านกรดแพนโทเธนิกเซ่น โอเมก้า-เมทธิลแพนโททีเนท (๓-methyl pantothenฉเe) ร่วมกับอาหารที่มีกรดแพนโทเธนิกต่ำ ก็จะเกิดอาการเช่นเดียวกัน


หมวดความรู้:vitaminb
 
รวม 333  บทความ : ลง 10/1/2555 9:17:20: แก้ไข : 2/20/2019 9:34:05 PMแก้ไขบทความแก้ไข