VITAMIN SHOP , วิตามิน และ อาหารเสริมVITAMINSHOP
                 Vitamin & Supplement FOR 0 TO 100 YEARS
 
ความรู้เรื่องวิตามิน

: ปริมาณสูงสุดของกรดแพนโทเธนิก( วิตามินบี 5 หรือ บี 3)ที่รับได้ในแต่ละวัน

 

ปริมาณสูงสุดของกรดแพนโทเธนิก( วิตามินบี 5 หรือ บี 3)ที่รับได้ในแต่ละวัน

การทดลองให้คนได้รับกรดแพนโทเธนิกสูงถึง 10-20 กรัมต่อวัน พบว่าร่างกายสามารถทนได้โดยไม่มีอาการแสดงอะไร ยกเว้นบางรายอาจมีอาการท้องเสียเล็กน้อยอย่างไรก็ดีแม้แต่ในประเทศสหรัฐอเมริกาก็ไม่ได้กำหนดค่าปริมาณสูงสุดของกรดแพนโทเธนิกที่รับได้ในแตละวัน

 


หมวดความรู้:vitaminb
 
รวม 333  บทความ : ลง 10/1/2555 9:23:20: แก้ไข : 2/20/2019 9:34:12 PMแก้ไขบทความแก้ไข