VITAMIN SHOP , วิตามิน และ อาหารเสริมVITAMINSHOP
                 Vitamin & Supplement FOR 0 TO 100 YEARS
 
ความรู้เรื่องวิตามิน

: ภาวะ เป็น พิษของวิตามินบี 5 หรือ บี 3

 

ภาวะ เป็น พิษของวิตามินบี 5 หรือ บี 3

ยังไม่มีรายงานการศึกษาถึงภาวะเป็นพิษของการได้รับกรดแพนโทเธนิกในปริมาณที่สูงมาก การศึกษาโดย vaxman , et aL (1996) พบว่าการให้แพนโทธีเนท 0.2-0.9 กรัมต่อวัน ร่วมกับวิตามินซี1-3 กรัมต่อวัน ในการรักษาแผล ไม่ปรากฏภาวะเป็นพิษ

 


หมวดความรู้:vitaminb
 
รวม 333  บทความ : ลง 10/1/2555 9:24:12: แก้ไข : 2/20/2019 9:33:54 PMแก้ไขบทความแก้ไข