VITAMIN SHOP , วิตามิน และ อาหารเสริมVITAMINSHOP
                 Vitamin & Supplement FOR 0 TO 100 YEARS
 
ความรู้เรื่องวิตามิน

: สาระสำคัญ วิตามินบี 12 cobalamin

 

วิตามินบี 12 cobalamin

สาระ สำคัญ

วิตามินบี 12 หรือ cobalamin เป็นโคเอนไซม์ที่สำคัญ พบในอาหารประเภทเนื้อสัตว์ และ โปรตีนที่ผ่านขบวนการถนอมอาหาร แต่ไม่พบในพืช ดังนั้นคนที่บริโภคมังสวิรัติแบบเคร่งครัดจึงต้องมีการเสริมวิตามินดังกล่าว เนื่องจากข้อมูลการศึกษาถึงปริมาณของวิตามินบี 12 ในอาหารและปริมาณที่ครบถ้วนของคนไทยมีไม่เพียงพอ รวมทั้งไม่พบรายงานการขาดวิตามินบี 12 ในประเทศไทย จึงใช้ข้อมูลปริมาณวิตามินบี 12 อ้างอิงที่ควรได้รับประจำวัน (DietQry Reference lntakes' DRI) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งให้ค่าประมาณของความต้องการวัตถุมีนบี 12 ที่ควรได้รับประจำวัน (EstimatedAverage Requirement EAR) นำไปคำนวณค่าปริมาณวิตามินบี 12 ที่ควรได้รับประจำวัน(Recommended Dietary AIIOWQnce' RDA) ในเด็กอายุ 1 ปี ขึ้นไป เด็กวัยเรียน วัยรุ่น ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร ส่วนทารกใช้ค่าปริมาณวิตามินบี 12 ที่พอเพียงในแต่ละวัน(Adequate lntake' AI) ดังนั้นปริมาณวิตามินบี 12 อ้างอิงที่ควรได้รับประจำวัน (DRI)ในทารกเท่ากับ0.4-0.5 ไมโครกรัมต่อวัน เด็กอายุ 1-8 ปี เท่ากับ 0.9-1.2 ไมโครกรัมต่อวัน วัยรุ่นอายุ 9-18 ปี ชายและหญิง เท่ากับ 1.8-2.4 ไมโครกรัมต่อวัน ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ อายุ 19 ปีขึ้นไป ชายและหญิง เท่ากับ2.4 ไมโครกรัมต่อวัน หญิบงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร ควรได้รับวิตามินบี 12 เพิ่มขึ้นวันละ 0.2 และ0.4 ไมโครกรัม ตามลำดับ


หมวดความรู้:vitaminb
 
รวม 333  บทความ : ลง 10/1/2555 9:45:00: แก้ไข : 2/20/2019 9:33:22 PMแก้ไขบทความแก้ไข