VITAMIN SHOP , วิตามิน และ อาหารเสริมVITAMINSHOP
                 Vitamin & Supplement FOR 0 TO 100 YEARS
 
ความรู้เรื่องวิตามิน

: วิตามินบี รวม biotin

 

วิตามินบี รวม  biotin

สาระสำคัญ

          ไบโอตินเป็นสารอาหารที่จัดอยู่ในกลุ่มวิตามินที่ทำหน้าที่เป็นโคเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาสังเคราะห์ไขมัน วิตามินนี้นอกจากมีในอาหารแล้ว แบคทีเรียในลำไส้ยังสังเคราะห์ไบโอตินได้ด้วยดังนั้นเนื่องจากยังไม่มีการศึกษาถึงปริมาณของไบโอตินในอาหารและปริมาณทีได้รับต่อวันของคนไทยรวมทั้งไม่พบรายงานการขาดไบโอตินในประเทศไทยจึงใช้ค่าปริมาณไบโอตินอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวัน(Dietary Reference lntake, DRI) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นค่าปริมาณไบโอตินที่พอเพียงในแต่ละวัน (Adequate lntake AI) ของทุกช่วงอายุ ดังนี้ ในทารกเท่ากับปริมาณไบโอตินในน้ำนมแม่คือประมาณ 5-6 ไมโครกรัมต่อวัน เด็กอายุ 1-8 ปี เท่ากับ 8-12 ไมโครกรัมต่อวัน วัยรุ่นอายุ 9-18ปี รายและหญิงเท่ากับ 20-25ไมโครกรัมต่อวัน ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ อายุ 19 ปีขึ้นไป ชายและหญิง เท่ากับ30 ไมโครกรัมต่อวัน หญิงให้นมบุตร ควรได้รับไบโอตินเพึ่มขึ้นวันละ 5 ไมโครกรัม


หมวดความรู้:vitaminb
 
รวม 333  บทความ : ลง 10/1/2555 10:17:41: แก้ไข : 3/20/2019 8:30:01 PMแก้ไขบทความแก้ไข