VITAMIN SHOP , วิตามิน และ อาหารเสริมVITAMINSHOP
                 Vitamin & Supplement FOR 0 TO 100 YEARS
 
ความรู้เรื่องวิตามิน

: แหล่งอาหารของวิตามินเอ ตารางที่ 5.5.2

 

แหล่งอาหารของวิตามินเอ

          อาหารที่มีวิตามินเอสูงนั้นเป็นอาหารที่ได้จากสัตว์ ดับของสัตว์ต่าง ๆ มีวิตามินเอสูงมาก เช่น ตับหมู ตับไก่ เป็นต้น รองลงมาคือไข่ โดยเฉพาะไข่แดงมีวิตามินเอสูงเช่นกัน น้ำดื่มก็เป็นแหล่งที่ดีของวิตามินเอ จะเห็นว่ากลุ่มประชากรที่บริโภคเนื้อสัตว์ ไข่ และดื่มนมเป็นประจำจะไม่มีปัญหาการขาดวิตามินเอ แหล่งของวิตามินเอจากพืชที่ดีคือพืชผักที่มีสีเขียวเข้ม และผลไม้ที่มีสีเหลืองส้ม เช่น ผักตำลึงผักกวางดุ้ง ผักบุ้ง และ ฟักทอง มะม่วงสุก มะละกอสุก มะเขือเทศ เป็นต้นปริมาณสูงสุดของวิตามินเอที่รับได้ในแต่ละวันข้อกำหนดสารอาหารที่ควรได้รับประจำวันของวิตามินเอ (RDA for vitamin A) คือ ปริมาณวิตามินเอ ซึ่งควรบริโภคต่อวันเพื่อให้ระดับวิตามินเอนั้นอยู่ในระดับที่น่าพอใจคือ ไม่ขาด และป้องกันไม่ให้เกิดโรค ดังนั้น ค่า RDA จึงมิใซ่ค่าบ่งบอกความปลอดภัย เพราะศัพท์แต่ละคำมีหลักเกณฑ์ต่างกันจึงไม่ควรนำค่า RDA มาใช้แทน upper safe leveIFAO/WHO ได้เสนอแนะว่า ระดับวิตามินเอ ควรมี 2 ระดับ (ตารางที่ 5.5.2) ดังนี้

1) ระดับที่บ่งบอกความต้องการพื้นฐาน (basal)

2) ระดับที่บริโภคได้อย่างปลอดภัย (safe)ค่าความต้องการพื้นฐาน เป็นปริมาณที่ร่างกายต้องการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการทางคลินิกของ วิตามินเอส่วนระดับที่บริโภคได้อย่างปลอดภัย จะสูงกว่าระดับพื้นฐาน ประมาณ 2 เท่า

ตารางที่ 5.5.2 ปริมาณวิตามินเอที่แนะนำให้บริโภคประจำวัน (FAO/WHO'1988)


หมวดความรู้:vitamina
 
รวม 333  บทความ : ลง 10/1/2555 11:00:12: แก้ไข : 7/4/2020 7:15:35 PMแก้ไขบทความแก้ไข