VITAMIN SHOPVITAMINSHOP
 
  PRODUCT COMPARE เปรียบเทียบสินค้า สวัสดีคุณ : Guest สินค้า 0 รายการ ( CHECK OUT)สั่งซื้อสินค้าเลือกสินค้าเพิ่มmember login LOG in
สินค้าหมด
 
Brands:แบรนด์เห็ดสกัดเข้มข้น
ขนาด 0 :เม็ด: 0 :บาท

แบรนด์เห็ดสกัดเข้มข้น

ผลิตจากเห็ดหายาก เห็นหลินจือ เห็ดไมตาเกะ เห็ดยามาบูชิตาเกะ และ ถั่งเฉ้า สะอาด ถูกสุขลักษณะ ไม่ใช้วัตถุกันเสีย ไม่เจือสีสังเคาระห์

ราคาป้าย: .00 บาท
ขาย: 0.00 บาท Save: (%)

 
สินค้าหมด
 
Brands:ซุปไก่สกัดสูตรต้นตำรับ 42 ซีซี
ขนาด 24 :เม็ด: 0 :บาท

ผลิตจากไก่รุ่นคุณภาพดีย่อยง่าย สะอาด ถูกสุขลักษณะ ไม่ใช้วัตถุปรุงแต่งรส วัตถุกันเสีย สีสังเคราะห์ ถ้าแช่เย็นหรืออุ่นให้ร้อน จะเพิ่มรสชาติให้น่ารับประทานยิ่งขึ้นเมื่อเปิดแล้วควรดื่มให้หมดทันที

ส่วนประกอบโดยประมาณ
ซุปไก่สกัด 99.7%
 

ราคาป้าย: .00 บาท
ขาย: 0.00 บาท Save: (%)

 
สินค้าหมด
 
Brands:ซุปไก่สกัดสูตรต้นตำรับ 70 ซีซี
ขนาด 24 :เม็ด: 0 :บาท

ผลิตจากไก่รุ่นคุณภาพดีย่อยง่าย สะอาด ถูกสุขลักษณะ ไม่ใช้วัตถุปรุงแต่งรส วัตถุกันเสีย สีสังเคราะห์ ถ้าแช่เย็นหรืออุ่นให้ร้อน จะเพิ่มรสชาติให้น่ารับประทานยิ่งขึ้นเมื่อเปิดแล้วควรดื่มให้หมดทันที

ส่วนประกอบโดยประมาณ
ซุปไก่สกัด 99.7%
 

ราคาป้าย: .00 บาท
ขาย: 0.00 บาท Save: (%)

 
สินค้าหมด
 
Brands:ซุปไก่สกัดรสกลมกล่อม 42 ซีซี
ขนาด 24 :เม็ด: 0 :บาท

ผลิตจากไก่รุ่นคุณภาพดีย่อยง่าย สะอาด ถูกสุขลักษณะ ไม่เจือสีสังเคราะห์ และไม่ใช้วัตถุกันเสีย ทำให้ได้ซุปไก่สกัดที่มีรสชาติกลมกล่อม ดื่มง่ายยิ่งขึ้น ถ้าแช่เย็น หรืออุ่นให้ร้อน จะเพิ่มรสชาติให้น่ารับประทานยิ่งขึ้น

ราคาป้าย: .00 บาท
ขาย: 0.00 บาท Save: (%)

 
สินค้าหมด
 
Brands:ซุปไก่สกัดรสกลมกล่อม 70 ซีซี
ขนาด 24 :เม็ด: 0 :บาท

ผลิตจากไก่รุ่นคุณภาพดีย่อยง่าย สะอาด ถูกสุขลักษณะ ไม่เจือสีสังเคราะห์ และไม่ใช้วัตถุกันเสีย ทำให้ได้ซุปไก่สกัดที่มีรสชาติกลมกล่อม ดื่มง่ายยิ่งขึ้น ถ้าแช่เย็น หรืออุ่นให้ร้อน จะเพิ่มรสชาติให้น่ารับประทานยิ่งขึ้น

ราคาป้าย: .00 บาท
ขาย: 0.00 บาท Save: (%)

 
สินค้าหมด
 
Brands:แบรนด์จูเนียร์ ซุปไก่สกัด ผสมน้ำมันปลาและเลซิติน 42 ซีซี จำนวน 24 ขวด
ขนาด 24 :เม็ด: 0 :บาท

ไม่มีอะไรที่จะสำคัญไปกว่าสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงในช่วงของการเจริญเติบโต นี่ก็เป็นสาเหตุให้แบรนด์ได้พัฒนา แบรนด์จูเนียร์ขึ้นมา ซึ่งประกอบไปด้วยซุปไก่สกัด และส่วนประกอบที่ได้ทำการปรับปรุงให้ดื่มง่ายขึ้น

ราคาป้าย: .00 บาท
ขาย: 0.00 บาท Save: (%)

 
สินค้าหมด
 
Brands:แบรนด์จูเนียร์ ซุปไก่สกัด สูตรผสมน้ำมันปลา และเลซิติน รสน้ำผึ้ง 42 ซีซี จำนวน 24 ขวด
ขนาด 24 :เม็ด: 0 :บาท

ไม่มีอะไรที่จะสำคัญไปกว่าสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงในช่วงของการเจริญเติบโต นี่ก็เป็นสาเหตุให้แบรนด์ได้พัฒนา แบรนด์จูเนียร์ขึ้นมา ซึ่งประกอบไปด้วยซุปไก่สกัด และส่วนประกอบที่ได้ทำการปรับปรุงให้ดื่มง่ายขึ้น

ราคาป้าย: .00 บาท
ขาย: 0.00 บาท Save: (%)

 
สินค้าหมด
 
Brands:แบรนด์ซุปไก่สกัด ผสมถั่งเฉ้า เอ็กซ์ตราเฮิร์บ 42 ซีซี จำนวน 24 ขวด
ขนาด 24 :เม็ด: 0 :บาท

ผลิตจากไก่รุ่นที่สมบูรณ์ และถั่งเฉ้าคุณภาพดี พร้อมสมุนไพรจีนอีก 4 ชนิดย่อยง่าย สะอาด ถูกสุขลักษณะ ไม่ใช้วัตถุปรุงแต่งรส ไม่ใช้วัตถุกันเสีย และไม่เจือสีสังเคราะห์ ถ้าแช่เย็น หรืออุ่นให้ร้อน จะเพิ่มรสชาติให้น่ารับประทานยิ่งขึ้น เมื่อเปิดแล้วควรดื่มให้หมดทันที

 

ราคาป้าย: .00 บาท
ขาย: 0.00 บาท Save: (%)

 
สินค้าหมด
 
Brands:แบรนด์ซุปไก่สกัด ผสมถั่งเฉ้า เอ็กซ์ตราเฮิร์บ 70 ซีซี จำนวน 24 ขวด
ขนาด 24 :เม็ด: 0 :บาท

ผลิตจากไก่รุ่นที่สมบูรณ์ และถั่งเฉ้าคุณภาพดี พร้อมสมุนไพรจีนอีก 4 ชนิดย่อยง่าย สะอาด ถูกสุขลักษณะ ไม่ใช้วัตถุปรุงแต่งรส ไม่ใช้วัตถุกันเสีย และไม่เจือสีสังเคราะห์ ถ้าแช่เย็น หรืออุ่นให้ร้อน จะเพิ่มรสชาติให้น่ารับประทานยิ่งขึ้น เมื่อเปิดแล้วควรดื่มให้หมดทันที

 

ราคาป้าย: .00 บาท
ขาย: 0.00 บาท Save: (%)

 
สินค้าหมด
 
Brands:แบรนด์ซุปไก่สกัด ผสมโสม เอ็กซ์ตราเฮิร์บ 42 ซีซี จำนวน 24 ขวด
ขนาด 24 :เม็ด: 0 :บาท

ผลิตจากไก่รุ่นที่สมบูรณ์ และโสมคุณภาพดี ย่อยง่าย สะอาด ถูกสุขลักษณะ ไม่ใช้วัตถุปรุงแต่งรส ไม่ใช้วัตถุกันเสีย และไม่เจือสีสังเคราะห์ ถ้าแช่เย็น หรืออุ่นให้ร้อน จะเพิ่มรสชาติให้น่ารับประทานยิ่งขึ้น เมื่อเปิดแล้วควรดื่มให้หมดทันที

 

ราคาป้าย: .00 บาท
ขาย: 0.00 บาท Save: (%)

 
สินค้าหมด
 
Brands:แบรนด์ซุปไก่สกัด ผสมโสม เอ็กซ์ตราเฮิร์บ 70 ซีซี จำนวน 24 ขวด
ขนาด 24 :เม็ด: 0 :บาท

ผลิตจากไก่รุ่นที่สมบูรณ์ และโสมคุณภาพดี ย่อยง่าย สะอาด ถูกสุขลักษณะ ไม่ใช้วัตถุปรุงแต่งรส ไม่ใช้วัตถุกันเสีย และไม่เจือสีสังเคราะห์ ถ้าแช่เย็น หรืออุ่นให้ร้อน จะเพิ่มรสชาติให้น่ารับประทานยิ่งขึ้น เมื่อเปิดแล้วควรดื่มให้หมดทันที

 

ราคาป้าย: .00 บาท
ขาย: 0.00 บาท Save: (%)

 
สินค้าหมด
 
Brands:แบรนด์ซุปไก่สกัด ผสมตังกุย เอ็กซ์ตราเฮิร์บ 42 ซีซี จำนวน 24 ขวด
ขนาด 24 :เม็ด: 0 :บาท

ผลิตจากไก่รุ่น และตังกุยคุณภาพดี พร้อมสมุนไพรจีนอีก 7 ชนิด ย่อยง่าย สะอาด ถูกสุขลักษณะ ไม่ใช้วัตถุปรุงแต่งรส ไม่ใช้วัตถุกันเสีย และไม่เจือสีสังเคราะห์ ถ้าแช่เย็น หรืออุ่นให้ร้อน จะเพิ่มรสชาติให้น่ารับประทานยิ่งขึ้น เมื่อเปิดแล้วควรดื่มให้หมดทันที

 

ราคาป้าย: .00 บาท
ขาย: 0.00 บาท Save: (%)

 
สินค้าหมด
 
Brands:แบรนด์ซุปไก่สกัด ผสมเห็ดหลินจือ เอ็กซ์ตราเฮิร์บ 42 ซีซี จำนวน 24 ขวด
ขนาด 24 :เม็ด: 0 :บาท

ผลิตจากไก่รุ่นที่สมบูรณ์ โสมและเห็ดหลินจือคุณภาพดี ซึ่งตามตำนานจีนเรียกว่า เห็ดหมื่นปี ย่อยง่าย สะอาด ถูกสุขลักษณะ ไม่ใช้วัตถุปรุงแต่งรส ไม่ใช้วัตถุกันเสีย และไม่เจือสีสังเคราะห์ ถ้าแช่เย็น หรืออุ่นให้ร้อน จะเพิ่มรสชาติให้น่ารับประทานยิ่งขึ้น เมื่อเปิดแล้วควรดื่มให้หมดทันที

 

ราคาป้าย: .00 บาท
ขาย: 0.00 บาท Save: (%)

 
สินค้าหมด
 
Brands:แบรนด์เห็ดสกัดเข้มข้น 65 ซีซี จำนวน 16 ขวด
ขนาด 16 :เม็ด: 0 :บาท

ผลิตจากเห็ดหายาก เห็นหลินจือ เห็ดไมตาเกะ เห็ดยามาบูชิตาเกะ และ ถั่งเฉ้า สะอาด ถูกสุขลักษณะ ไม่ใช้วัตถุกันเสีย ไม่เจือสีสังเคาระห์ ถ้าแช่เย็นจะเพิ่มรสชาติให้น่ารับประทานยิ่งขึ้น เมื่อเปิดแล้วควรดื่มให้หมดทันที ไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ เหมาะสำหรับคนกินเจ และผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพเพื่อวันนี้และวันข้างหน้า

 

ราคาป้าย: .00 บาท
ขาย: 0.00 บาท Save: (%)

 
สินค้าหมด
 
Brands:แบรนด์วีต้าพรุนสกัดเข้มข้น 42 ซีซี จำนวน 24 ขวด
ขนาด 24 :เม็ด: 0 :บาท

สกัดจากลูกพรุนคุณภาพดีจากต่างประเทศ เป็นแหล่งของใยอาหารจากลูกพรุน และโอลิโก ฟรุกโตส และอินูลิน ทั้งยังอุดมด้วยวิตามินซี ไม่เจือสีสังเคราะห์ และไม่ใช้วัตถุกันเสีย แช่เย็น ดื่มอร่อยได้ทุกวัน เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัว (เขย่าขวดก่อนรับประทาน)

 

ราคาป้าย: .00 บาท
ขาย: 0.00 บาท Save: (%)

 
สินค้าหมด
 
Brands:แบรนด์วีต้าพรุนสกัดเข้มข้น 70 ซีซี จำนวน 24 ขวด
ขนาด 24 :เม็ด: 0 :บาท

สกัดจากลูกพรุนคุณภาพดีจากต่างประเทศ เป็นแหล่งของใยอาหารจากลูกพรุน และโอลิโก ฟรุกโตส และอินูลิน ทั้งยังอุดมด้วยวิตามินซี ไม่เจือสีสังเคราะห์ และไม่ใช้วัตถุกันเสีย แช่เย็น ดื่มอร่อยได้ทุกวัน เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัว (เขย่าขวดก่อนรับประทาน)

 

ราคาป้าย: .00 บาท
ขาย: 0.00 บาท Save: (%)

 
สินค้าหมด
 
Brands:แบรนด์วีต้าเบอร์รี่สกัดเข้มข้น 42 ซีซี จำนวน 24 ขวด
ขนาด 24 :เม็ด: 0 :บาท

สกัดเข้มข้นจากเบอร์รี่พันธุ์ดีถึง 7 ชนิด จาก 7 ประเทศในยุโรป และอเมริกา คือ บิลเบอร์รี่ แบล็กเคอร์แรนต์ แครนเบอร์รี่ โช้คเบอร์รี่ เอลเดอร์เบอร์รี่ อะซาอิเบอร์รี่ และสตรอเบอร์รี่ มีไบโอฟลาโวนอยด์ และแอนโธไซยานิน ซึ่งเป็นพฤกษเคมีตามธรรมชาติ ด้วยสูตรเฉพาะของแบรนด์ อุดมด้วยวิตามิน A C E และแร่ธาตุ Zinc ไม่เจือสีสังเคราะห์ และไม่ใช้วัตถุกันเสีย ดื่มอร่อย สดชื่น และมีประโยชน์ต่อร่างกาย เหมาะสำหรับทุกคน ทุกวัย ในครอบครัว

ราคาป้าย: .00 บาท
ขาย: 0.00 บาท Save: (%)

 
สินค้าหมด
 
Brands:แบรนด์วีต้าบาลานซ์ ควินซ์สกัดเข้มข้นผสม 42 ซีซี จำนวน 24 ขวด
ขนาด 24 :เม็ด: 0 :บาท

เป็นแหล่งของวิตามินและเกลือแร่รวม 15 ชนิด สกัดจากควินซ์ ผลไม้สีเหลืองทองซึ่งเป็นที่รู้จักกันมากในยุโรป ผสานคุณค่าของแอปเปิ้ลสกัดเข้มข้น และแอปเปิ้ลไซเดอร์ ไม่เจือสีสังเคราะห์และไม่ใช้วัตถุกันเสีย ดื่มทุกเช้า ได้ประโยชน์ทุกวัน เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัว 

ราคาป้าย: .00 บาท
ขาย: 0.00 บาท Save: (%)

 
สินค้าหมด
 
Brands:แบรนด์ซุปไก่สกัดผสมวิตามินบีคอมเพล็กซ์และธาตุเหล็ก 60 เม็ด
ขนาด 60 :เม็ด: 0 :บาท

แบรนด์ซุปไก่สกัดผสมวิตามินบีคอมเพล็กซ์และธาตุเหล็กเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบเม็ดเพื่อให้รับประทานสะดวก

 

ราคาป้าย: .00 บาท
ขาย: 0.00 บาท Save: (%)

 
สินค้าหมด
 
Brands:แบรนด์ซุปไก่สกัดผสมสารสกัดจากใบแป๊ะก๊วยและโสม 30 เม็ด
ขนาด 30 :เม็ด: 0 :บาท

ใบแป๊ะก๊วยและโสมสกัด ผสมซุปไก่สกัด ที่คุณชื่นชอบมาสร้างสรรค์ เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปของเม็ดเพื่อให้รับประทานสะดวก

 

ราคาป้าย: .00 บาท
ขาย: 0.00 บาท Save: (%)

 
สินค้าหมด
 
Brands:แบรนด์แคลเซียม600 และจมูกถั่วเหลืองผสมซุปไก่สกัด 60 เม็ด
ขนาด 60 :เม็ด: 0 :บาท

แบรนด์แคลเซียม600+จมูกถั่วเหลือง ผสมซุปไก่สกัด

ราคาป้าย: .00 บาท
ขาย: 0.00 บาท Save: (%)

 
สินค้าหมด
 
Brands:แบรนด์สารสกัดจากแบล็กเคอร์แรนท์และลูทีน 30 เม็ด
ขนาด 30 :เม็ด: 0 :บาท

นำสารสกัดจากแบล็กเคอร์แรนท์และลูทีน มาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในรูปของเม็ดเพื่อให้รับประทานสะดวก

 

ราคาป้าย: .00 บาท
ขาย: 0.00 บาท Save: (%)

 
สินค้าหมด
 
Brands:แบรนด์สารสกัดจากพริกและชาเขียว ผสมซุปไก่สกัด 48 เม็ด
ขนาด 48 :เม็ด: 0 :บาท

สารสกัดจากพริกและชาเขียว ผสมซุปไก่สกัด ที่คุณชื่นชอบมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในรูปของเม็ดเพื่อให้รับประทานสะดวก

 

ราคาป้าย: .00 บาท
ขาย: 0.00 บาท Save: (%)

 
สินค้าหมด
 
Brands:แบรนด์เมล็ดองุ่นสกัด ผสมซุปไก่สกัด 45 เม็ด
ขนาด 45 :เม็ด: 0 :บาท

มล็ดองุ่นสกัดผสมซุปไก่สกัด ที่คุณชื่นชอบมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในรูปของเม็ดเพื่อให้รับประทานสะดวก

 

ราคาป้าย: .00 บาท
ขาย: 0.00 บาท Save: (%)

 
สินค้าหมด
 
Brands:แบรนด์อินเนอร์ไชน์ คอลลาเจน + ไลโคปีน 90 เม็ด
ขนาด 90 :เม็ด: 0 :บาท

ด้วยความชำนาญ และพิถีพิถัน แบรนด์ได้นำเอาคอลลาเจนมาผสมกับ ไลโคปีน นำเสนอในรูปแบบเม็ด ที่รับประทานง่าย และพกพาสะดวก

 

ราคาป้าย: .00 บาท
ขาย: 0.00 บาท Save: (%)