VITAMIN SHOP , วิตามิน และ อาหารเสริมVITAMINSHOP
                 Vitamin & Supplement FOR 0 TO 100 YEARS
 
หน้าแรก > รวมบริษัท > บริษัท : บริษัท เบสไฟว์ อินเตอร์เทรด จำกัด

 
บริษัท เบสไฟว์ อินเตอร์เทรด จำกัด
ข้อมูลเบื้องต้น

บริษัท เบสไฟว์ อินเตอร์เทรด จำกัด
Base Five Intertrade Co., Ltd.
ก่อตั้งเมื่อ  18 พฤศจิกายน 2537
วิสัยทัศน์  
ต้องการให้ประชาชนหรือบุคคลทั่วไปมีทัศนคติที่ดีต่อการทำธุรกิจขายตรง แบบเครือข่าย รู้และเข้าใจวิธีการทำงานว่าเป็นธุรกิจที่สุจริตในสังคม และ บริษัทเบสไฟว์ฯ  อยากเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการพัฒนา ธุรกิจในระบบเครือข่ายของเมืองไทย
ประเภทธุรกิจ  ดำเนินธุรกิจขายตรงหลายชั้นแบบเครือข่าย (Multi Level Marketing)
ประเภทผลิตภัณฑ์ 
ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
ผลิตภัณฑ์การเกษตร
ผลิตภัณฑ์พลังงานเครื่องยนต์
ผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำ
จำนวนพนักงาน 30 คน
จำนวนนักธุรกิจอิสระ 40,000 คนทั่วประเทศ
คณะผู้บริหาร 
1. นายสุโรจน์  เรืองสกุลวัฒน์
2. นายทวี บุณยทรัพยากร
3. นายชัชวาล บุณยทรัพยากร

สถานที่ตั้งสำนักงาน
135/53-55 ชั้น 18 อาคารอมรพันธ์ 205 ทาวเวอร์ 2 ซ.รัชดาภิเษก 7
  ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10320
  สาขาต่างจังหวัด
สาขาเชียงใหม่, สาขาพิษณุโลก, สาขานครราชสีมา, สาขาชลบุรี
สาขาอุบลราชธานี, สาขาร้อยเอ็ด, สาขาอุดรธานี, สาขาขอนแก่น,
สาขาสกลนคร, สาขานครพนม, สาขาหาดใหญ่, สาขาเพชรบูรณ์ ,สาขานครปฐม
 

ชื่อผู้บริหารสูงสุด
คุณรุ่งโรจน์ บุณยทรัพยากร / กรรมการผู้จัดการ
Mr. Roongrot  Boonyasubpayakron / Managing Director
ชื่อตัวแทน
คุณสุวิจักขณ์ วิเศษภาณุโรจ / ผู้จัดการทั่วไป
ชื่อผู้ติดต่อ
1. คุณสุวิจักขณ์ วิเศษภาณุโรจ / ผู้จัดการทั่วไป
2. คุณชดาษา วงศ์ภัทรดี / ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

สินค้าเกี่ยวกับ วิตามินและอาหารเสริมที่ ผลิตโดยบริษัท : บริษัท เบสไฟว์ อินเตอร์เทรด จำกัด
สินค้าอื่นที่ผลิตโดยบริษัทนี้ : 0 : รายการ
 
ผลิตภัณฑ์ที่มีขายใน VitaminShop:

-