VITAMIN SHOP , วิตามิน และ อาหารเสริมVITAMINSHOP
                 Vitamin & Supplement FOR 0 TO 100 YEARS
 
หน้าแรก > รวมบริษัท > บริษัท : บริษัท กรีนไดมอนด์ จำกัด ( Maxxlife )

 
บริษัท กรีนไดมอนด์ จำกัด ( Maxxlife )
ข้อมูลเบื้องต้น

บริษัท กรีนไดมอนด์ จำกัด

สาหร่ายเกลียวทอง จีดี1 จากบริษัท กรีนไดมอนด์ จำกัด
(Green Diamond Co.,Ltd.) ได้รับการอนุญาตให้บริษัทสามารถผลิต
และจำหน่ายสาหร่ายเกลียวทอง จีดี-1ได้ เมื่อป? พ.ศ. 2535 จัดว่าเป็นสาหร่าย
คุณภาพและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานได้รับการพิสูจน์และยอมรับในหลายประเทศทั่วโลก สาหร่ายเกลียวทอง จีดี1
ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นในปี พ.ศ. 2538 จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย และในปีเดียวกัน บริษัทฯ ได้รับเชิญและสนับสนุนจากรัฐบาล เนเธอร์แลนด์ ในการเข้าร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าในงาน PROSANITA FAIR ที่เมืองสตุดการ์ด ประเทศเยอรมนี อีกทั้งในปํจจุบัน ยังได้มีการส่งออกไปในหลายประเทศทั่วโลก เช่น ญี่ปุ่น เยอรมันนี สิงคโปร์ ไต้หวัน สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรต เป็นต้นซึ่งแสดงถึง คุณภาพที่ได้รับการยอมรับจากหลายประเทศ ทั่วโลกได้เป็นอย่างดี

 


ณ วันนี้ย้อนไปสิบกว่าปี บริษัท กรีนไดมอนด์ จำกัด ได้ถือกำเนิดขึ้น ได้นำผลการวิจัยการเลี้ยง สาหร่ายเกลียวทอง ของคุณเจียมจิตต์ บุญสม ที่ทำไว้เมื่อ 2526, 2529 ,2532 มาทำให้เป็นรูปธรรม โดยเริ่มสร้างบ่อเพาะลี้ยงสาหร่ายเกลียวทองบ่อแรก ขนาด 100 ตารางเมตรขึ้นที่ตำบลทุ่งปี้ อำเภอแม่วาง เชียงใหม่ ด้วยข้อจำกัดในเรื่องเงินทุน จึงใช้เวลา 15 ปี คิดค้น ดัดแปลงและพัฒนาเครื่องมือในการเพาะเลี้ยงจนเสร็จสมบูรณ์ และได้ขยายบ่อเพิ่มขึ้นจนถึงปัจจุบัน

เรามีเนื้อที่บ่อไม่ต่ำกว่า 40,000 ตารางเมตร นับเป็น ฟาร์มเลี้ยงสาหร่ายเกลียวทองสายพันธ์ไทย ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ผ่านไป 15 ปี ที่บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสาหร่ายที่มีคุณภาพ เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคสูงสุด ส่งผลให้บริษัทได้รับ เกียรติบัตรรับรองมาตราฐานสากล ทังของ GMP และ HACCP อย่างโปร่งใส ผลิตภัณฑ์สาหร่ายเกลียวทองของบริษัทฯ ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นสินค้า OTOP ระดับ 5 ดาวของประเทศ

 

จากประสบการณ์ 15 ปี และจากความต้องการของผู้บริโภคที่มีมาก เราได้ขยายฟาร์มแห่งที่ 2 ขึ้น ที่ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ในเนื่อที่เกือบ 600 ไร่ เมื่อแล้วเสร็จจะเป็นฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดของเอเชีย และจะเป็นฟาร์มกางมุ้งที่ใหญ่ที่สุดของโลก

สาหร่ายเกลียวทองได้พิสูจน์ให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์สาหร่ายเกลียวทอง สายพันธุ์ไทยเป็นหนึ่งเดียว ของอาหารเพื่อสุขภาพโดยแท้จริง

http://www.gd-1.com

สินค้าเกี่ยวกับ วิตามินและอาหารเสริมที่ ผลิตโดยบริษัท : บริษัท กรีนไดมอนด์ จำกัด ( Maxxlife )
สินค้าอื่นที่ผลิตโดยบริษัทนี้ : 1 : รายการ
Spirulina
 
ผลิตภัณฑ์ที่มีขายใน VitaminShop: