VITAMIN SHOP , วิตามิน และ อาหารเสริมVITAMINSHOP
                 Vitamin & Supplement FOR 0 TO 100 YEARS
 
หน้าแรก > รวมบริษัท > บริษัท : บริษัทแอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด ( Vidaylin Gummies )

 
บริษัทแอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด ( Vidaylin Gummies )
ข้อมูลเบื้องต้น

เป็นเวลากว่า 80 ปีที่ผลิตภัณฑ์ของ Abbott ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นหนึ่งในเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ทางด้านโภชนาการที่มีชื่อเสียงมากที่สุด ผู้ให้บริการด้านสุขภาพและผู้บริโภคต่างมองหา
ผลิตภัณฑ์ และต้องการร่วมมือกับเรา ผลิตภัณฑ์ของแอ๊บบอตได้ชื่อว่าอุดมไปด้วยสารอาหารที่มี
ประโยชน์ต่อการเจริญเติบโต การพัฒนาการ และสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย

ด้วยการเป็นส่วนหนึ่งของ Abbott Laboratories เรามุ่งมั่นที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความ
เป็นเลิศ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ และอุดมการณ์ของเรา ด้วยการให้โภชนาการที่ดีกว่าเพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย
การรวมโภชนศาสตร์เข้ากับเทคโนโลยีขั้นสูงทำให้เราสร้างสรรค์นวัตกรรม นอกจากนี้ เทคโนโลยี
ทางโภชนาการของเรายังเป็นกลไกสำคัญของผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับเด็กที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง
ของโลก ตั้งแต่นมดัดแปลงสำหรับทารกแรกเกิด นมที่ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโต ซึ่งช่วยในการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการตลอดช่วงอายุในวัยเรียนของเด็ก

เป็นเวลากว่าร้อยปีที่ Abbott ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ตั้งอยู่ ด้วยการมอบสุขภาพที่ดีแก่ผู้ที่
อยู่ในชุมชน อุดมการณ์นี้กลายเป็นมรดกตกทอดของเรา ในการที่จะมุ่งมั่นประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์
ให้เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของทุกคน “คำสัญญายิ่งชีวิต" ของเรานี้เป็นแถลงการณ์ที่อธิบายถึง
ความเชื่อ ค่านิยม และเป้าหมายในการทำงานแต่ละวัน

อุดมการณ์ของเราในการมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคและการช่วยเหลือทางด้าน
มนุษยธรรม เราได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในผู้นำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ดีที่สุดของโลก เรามีหน้าที่ที่จะทำ
ให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง แม้แต่ในกลุ่มผู้ยากไร้และผู้ที่ด้อยโอกาสทางสังคม
หรือเหยื่อจากภัยธรรมชาติ ความสำเร็จของเราสามารถยืนยันได้จากการที่หุ้นของบริษัทติดอยู่ใน
กลุ่มดัชนีดาวน์โจนส์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นตัวชี้วัดผลงานของบริษัทได้เป็นอย่างดี เนื่องจากบริษัท
ที่อยู่ในกลุ่มดัชนีดาวน์โจนส์จะต้องเป็นบริษัทที่มีผลประกอบการที่ติดอับดับ 10 เปอร์เซ็นของบริษัท
ชั้นนำทั่วโลกกว่า 2,500 บริษัท

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส (ประเทศไทย) จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี ค.ศ. 1966 ธุรกิจหลักของ
แอ๊บบอตประเทศไทย ได้แบ่งออกเป็น ยา อาหารทางการแพทย์ อาหารสำหรับทารกและเด็ก และเครื่องมือแพทย์
มีตัวแทนจัดจำหน่าย 2 แห่ง คือ
• บริษัท ซูลิคฟาร์มา จำกัด http://www.zuelligpharma.com
• บริษัท ไอ ดี เอส (ประเทศไทย) จำกัด  http://www.idsmarketing.com/

สินค้าเกี่ยวกับ วิตามินและอาหารเสริมที่ ผลิตโดยบริษัท : บริษัทแอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด ( Vidaylin Gummies )
สินค้าอื่นที่ผลิตโดยบริษัทนี้ : 8 : รายการ
Vidaylin Gummies Multivitamins Vidaylin Gummies EyeWhiz Vidaylin Gummies VIDAYLIN MINIBEAR Fatt-BlocTM Garcinia Extract & Chitosan
Cal-Mag Plus lynae flaxseed cc
 
ผลิตภัณฑ์ที่มีขายใน VitaminShop: